Wet en regelgeving

Installatie-eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor een goede werking van hun installaties ten aanzien van: veiligheid, milieu en rendement van deze installaties.

Om zeker te stellen dat een installatie veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk is, worden inspecties uitgevoerd. Deze geven inzicht in de onderhoudstoestand van een installatie.

De eisen zijn opgenomen in een Activiteitenbesluit. In het kort komt dit neer op: Een keuringsplicht voor toestellen >100kW onderwaarde (Hi) OF wanneer de opgetelde belasting onderwaarde van verschillende toestellen in één ruimte (zgn. cascade-opstellingen) meer dan 100 kW bedraagt. Tevens geldt deze keuringsplicht voor de brandstofleiding (SCOPE 7a) en voor toestellen >400 kW nominaal vermogen geldt een NOx meetverplichting (SCOPE 6)

Specht Inspecties is gecertificeerd door KIWA en werkt volgens de SCIOS-certificatieregeling. Deze Certificatieregeling is ontwikkeld op verzoek van en erkend door de Nederlandse overheid. Deze verplicht de installatie-eigenaren tot het laten inspecteren en onderhouden van stookinstallaties.

Kiwa logo
SCIOS logo

Wij helpen u graag bij het nakomen van uw verantwoordelijkheden. Wij verzorgen voor u de benodigde inspectierapportages en bij onvolkomenheden, krijgt u een advies op maat om deze op te lossen volgens de benodigde eisen en richtlijnen.

Wij streven ernaar om uw installaties zo goed mogelijk te laten functioneren:

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar.