Diensten


Brandstofleidingen SCOPE 7A:

Brandstoftoevoerleidingen dienen bij ingebruikname een EBI te krijgen en vervolgens PI geïnspecteerd te worden. In het Activiteitenbesluit maken ze deel uit van de inspectieverplichting. Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (de gasmeter) tot de verwarmings- of stookinstallatie.