Links

www.scios.nl

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties.

www.infomil.nl

InfoMil informeert over milieuwetgeving, beleid, vergunningen en handhaving.

www.kiwa.nl

Kiwa Nederland is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat organisaties terzijde staat bij complete certificatietrajecten.